Vrijwaring

Vrijwaring

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven de informatie actueel en accuraat te houden, geven we geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de Website, voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom geheel voor uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het gebruik van de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op deze website worden aangeboden.

Via deze website kunt u mogelijk doorlinken naar andere websites die niet onder onze controle staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van een link houdt niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de daarin geuite standpunten in.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. Wij nemen echter geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

De inhoud en materialen van deze website zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Ongeoorloofd gebruik of reproductie van materiaal op deze website is ten strengste verboden.

Het vertrouwen dat u stelt in de informatie op deze website is geheel voor uw eigen risico. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf onderzoek te doen en waar nodig professioneel advies in te winnen.

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.