અસ્વીકરણ

અસ્વીકરણ

આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી માહિતી માત્ર સામાન્ય માહિતીના હેતુ માટે છે. જો કે અમે માહિતીને અદ્યતન અને સચોટ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, અમે વેબસાઈટ અથવા માહિતી, ઉત્પાદનો, સેવાઓની સંપૂર્ણતા, સચોટતા, વિશ્વસનીયતા, યોગ્યતા અથવા ઉપલબ્ધતાને લગતા કોઈપણ પ્રકારની, સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત કોઈ રજૂઆત અથવા વોરંટી આપતા નથી. અથવા કોઈપણ હેતુ માટે વેબસાઈટ પર સમાયેલ સંબંધિત ગ્રાફિક્સ. આવી માહિતી પર તમારા દ્વારા મૂકવામાં આવેલ કોઈપણ નિર્ભરતા સંપૂર્ણપણે તમારા પોતાના જોખમે છે.

આ વેબસાઇટના ઉપયોગ અથવા આ વેબસાઇટ પર પ્રદાન કરવામાં આવેલી માહિતી, ઉત્પાદનો, સેવાઓ અથવા સંબંધિત ગ્રાફિક્સના ઉપયોગથી ઉદ્ભવતા પરોક્ષ અથવા પરિણામી નુકસાન અથવા નુકસાન સહિત, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નહીં, કોઈપણ ઘટનામાં અમે કોઈપણ નુકસાન અથવા નુકસાન માટે જવાબદાર હોઈશું નહીં.

આ વેબસાઈટ દ્વારા, તમે અન્ય વેબસાઈટ સાથે લિંક કરી શકશો જે અમારા નિયંત્રણ હેઠળ નથી. તે સાઇટ્સની પ્રકૃતિ, સામગ્રી અને ઉપલબ્ધતા પર અમારું કોઈ નિયંત્રણ નથી. કોઈપણ લિંકનો સમાવેશ જરૂરી નથી કે તેમાં વ્યક્ત કરાયેલા વિચારોની ભલામણ અથવા સમર્થન હોય.

વેબસાઈટ સુચારૂ રીતે ચાલતી રહે તે માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. જો કે, અમે કોઈ જવાબદારી લેતા નથી અને અમારા નિયંત્રણની બહારની તકનીકી સમસ્યાઓને કારણે વેબસાઇટની અસ્થાયી અનુપલબ્ધતા માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.

આ વેબસાઇટની સામગ્રી અને સામગ્રી કૉપિરાઇટ અને બૌદ્ધિક સંપદા કાયદા દ્વારા સુરક્ષિત છે. આ વેબસાઇટ પર કોઈપણ સામગ્રીનો અનધિકૃત ઉપયોગ અથવા પુનઃઉત્પાદન સખત પ્રતિબંધિત છે.

આ વેબસાઇટ પરની માહિતી પર તમારા દ્વારા મૂકવામાં આવેલ કોઈપણ નિર્ભરતા સંપૂર્ણપણે તમારા પોતાના જોખમે છે. તમારું પોતાનું સંશોધન કરવું અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં વ્યાવસાયિક સલાહ લેવી એ તમારી જવાબદારી છે.

આ અસ્વીકરણ સૂચના વિના બદલવાને પાત્ર છે.